Ontspannende Reiki 

De Japanner Mikao Usui is de grondlegger van wat het "Reikisysteem" genoemd wordt. Hij ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling.  Bij Reiki  leg je je  handen op verschillende posities van het lichaam . De doorgegeven energie heeft een voedende en harmoniserende werking op energiebanen in het lichaam en de chakra’s, de energiecentra van het lichaam. Het werkt daardoor ook door naar bijvoorbeeld alle organen. De term Reiki bestaat uit Rei  'geest' of 'ziel' en Ki  'energie' of 'levenskracht'.  In 2007 heb ik deze mooie en ontspannende energie leren doorgeven bij Sietske Brander van Reiki 2002 in Zaandam. 

We hebben van te voren een kort gesprekje om te kijken of je fysieke of andere klachten hebt zodat ik daar rekening mee kan houden. Je ligt met kleding op een behandeltafel in een prettige ruimte en met fijne relaxmuziek. Bij Reiki stroomt de energie daar naar toe waar nodig is. Het kan ook goed in combinatie met Holistic Pulsing worden gedaan. We nemen er de tijd voor en daarna kun je rustig even tot jezelf komen. En is er ruimte om je ervaring te delen als je dat wil. 

 

Reiki stelt geen diagnose en is niet bedoeld om medische behandelingen te vervangen. Het is bedoeld om het zelf helende vermogen te ondersteunen.